Thomas Albert Ashman
St. Andrews Cemetery
Orillia, Ontario